El castell de Mejanell

El castell de Mejanell

El castell de Mejanell conegut també com Torre de Mejanell doncs de l’primitiu castell tan sols ens ha restat part de l’estructura de la torre de defensa, actualment adossada a un habitatge. Pertany a el municipi d’Estaràs per pocs metres, ja que el nucli habitat més proper és Sant Ramon, situat a l’oest. S’aixeca a l’extrem d’un petit turó delimitat per dos modestos barrancs i prop de l’església romànica de Sant Pere de Mejanell.

En El Forn te ofrecemos una estancia inolvidable